Matematika za pomocí Počítače

Testy, pracovní listy, programy atd.

Programy:

Dynamická geometrie: Geogebra - program určený pro provádění konstrukcí na počítači (zdarma)


Pracovní listy:

Trojúhelníky:

Ukol1: V programu Geogebra nebo Cabri sestrojte trojúhelníky s těžnicemi, výškami, kružnicí opsanou a vepsanou a vyplňte pracovní list
Návod: sestrojte libovolný trojúhelník. Dále sestrojte např: jeho těžnice. Manipulací za vrcholy z něho postupně udělejte příslušný typ trojúhelníku. Zkopírujte tuto konstrukci do schránky (označit trojúhelník - menu úpravy - položka kopírovat nákresnu do schránky). Nakonec trojúhelník vložte do pracovního listu na příslušné místo (případně upravte jeho velikost). Stejně pokračujte pro další konstrukce.
Důležité: Všechny body, vrcholy, průsečíky, strany, těžnice, výšky správně popište.

 

 

 

 

 

copyright 2012 | ZŠ Jihlava Seifertova 5, Seifertova 5/1426, Jihlava 586 01; | Vytvořil a udržuje Aleš Kunc