Zásady pro práci v učebně informatiky:

 • při příchodu zkontroluji vybavení svého pracoviště
 • jakoukoliv závadu ihned ohlásím učiteli

NESMÍM ZDE:

 • bez svolení restartovat počítač
 • bez svolení učitele nic vypínat, zapínat, s ničím manipulovat ani nic přenášet
 • používat svoje CD, diskety ani jiná média
 • jíst, pít, vnášet sem potraviny ani jiné látky, které mohou znečistit počítač či zvýšit prašnost
 • neopatrně strčit (i neúmyslně) do stolku s počítačem

MOHU:

 • bez svolení učitele opatrně přesunout myš na levou stranu (pro leváky)

Počítač PC lze snadno poškodit:

 • otřesem
 • častým resetováním
 • vypnutím a zapnutím rychle za sebou

SOFTWARE = programové vybavení počítače (hry, Windows, editor, ...)
HARDWARE = technické vybavení (části, na které si lze "sáhnout" - monitor, myš, klávesnice, ...)

copyright 2012 | ZŠ Jihlava Seifertova 5, Seifertova 5/1426, Jihlava 586 01; | Vytvořil a udržuje Aleš Kunc