Poznávací zájezd do Německa při ZŠ Seifertova

Datum akce: 
čtvrtek, 30 duben, 2015 - 13:00

Informace a pokyny v přílohách.

Přijímací řízení na SŠ - Zápisové lístky a odvolání

Zápisové lístky: Žákům devátých tříd byly vydány s přihláškami, žáci a žákyně 5. a 7. tříd mohou požádat třídní učitele, Zápisové lístky na SŠ připravíme a v pondělí budou k vyzvednutí proti podpisu zákonného zástupce v Informačním centru ZŠ Seifertova. Zápisové lístky je potřeba odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 6.6. 2015.

Projektový den „Den věnovaný vědě“

21.4.2014 proběhl na naší škole v pořadí druhý projektový den věnovaný vědě.
Smyslem projektu bylo nabídnout dětem tento den poněkud odlišné aktivity, než při běžné výuce a zároveň jim nabídnout možnost si vyzkoušet různé pomůcky, nástroje, vynálezy a realizovat pokusy.

Volby do Školské rady - výsledky hlasování zákonných zástupců, celkové výsledky

Dne 9. 4. 2015  se v průběhu rodičovských schůzek uskutečnily volby do Školské rady při ZŠ Seifertova, při nichž zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci vybírali dva členy z jejich řad do Školské rady na období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017. Nejvyšší počet hlasů získali tito kandidáti:

1. MUDr. Jana Zedníčková

2. MUDr. Irena Zimenová

Volné dny pro žáky - 29. 6. a 30. 6. 2015

Datum akce: 
středa, 1 duben, 2015 - 08:30

Projekt Inovace na dosah

Naše škola je partnerem v projektu Inovace na dosah

Rekonstrukce školního hřiště a tělocvičny - zákaz vstupu - řešení pro maminky s kočárky

Dne 18. 2. 2015 budou zahájeny stavební práce v areálu naší školy, konkrétně v části školních hřišť a velké tělocvičny. Konec stavby se předpokládá ke konci srpna 2015. Do té doby bude v těchto místech staveniště. Z důvodu zachování maximální bezpečnosti bude přístup do školy ze zadní části směrem od kruhového objezdu přísně zakázán.

Výstava projektových prací v prostorách Magistrátu v Jihlavě

Datum akce: 
neděle, 1 únor, 2015 - 14:00 - sobota, 28 únor, 2015 - 14:00

 

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Kdy?        15.1.2015
Kde?        jazyková učebna
Kdo?        7. a 9. ročník

Výsledky:  

Linky důvěry STŘED