Nepovinné předměty 2016/2017


Název
předmětu
Hodin
Skupina
Vedoucí
Zájmová Tv d. 2 8. - 9. Gerbrichová
Zájmová Tv d. 2 6. - 7. Gerbrichová

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS