Španělský jazyk

Důvody, proč se učit španělský jazyk.

  1. Protože španělština zaznamenává celosvětový vzestup a plní v současnosti funkci druhého světového jazyka, v těsném závěsu za angličtinou.
  2. Protože španělštinou se domluvíte ve více než 20 zemích světa. Španělsky nyní mluví asi 500 milionů lidí, španělsky mluví lidé v Evropě, Americe, Asii a Africe, postupně se tento jazyk mění (při zavedení španělštiny v Brazílii jako povinného jazyka na ZŠ a SŠ) v mezinárodní komunikační prostředek téměř 600 milionů lidí
  3. Protože španělština je jedním z nejjednodušších hlavních cizích jazyků. Španělština má abecedu, která se vyslovuje velmi snadno a oproti ostatním jazykům jednoduchou výslovnost. Mnoho slov je identických nebo ekvivalentních se slovy v anglickém jazyce.
  4. Protože na americkém kontinentě je dnes nevyhnutelné znát španělštinu. Dnes je španělština v USA druhým nejsilnějším jazykem a mluví jím asi 30 milionů obyvatel. Dvě třetiny studentů vUSA si vybírá španělštinu jako první cizí jazyk. Čtvrtým největším španělsky mluvícím městem světa je Los Angeles.
  5. Protože zaměstnatelé mnoha profesí hledají osoby mluvící španělsky, včetně zdravotnictví, marketingu, oblasti právní a vzdělávací. V současné době jsou obchodní styky naší země orientovány na Španělsko, v blízké budoucnosti to bude slibně se vyvíjející ekonomika většiny latinskoamerických zemí.
  6. Protože španělština je jazyk, který se používá v prestižních mezinárodních organizacích. Španělština je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii a dalších. Při stále postupující globalizaci ani naše země nemůže stát stranou a bude potřebovat jazykově fundované odborníky
  7. Znalost španělštiny usnadňuje perspektivy v EU.
  8. Protože španělština zažívá obrovský rozmach v kultuře mladých lidí. Španělsky mluvící země představují novou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. Mnoho mladých lidí je ovlivňováno latinskoamerickou hudbou (Shakira, Enrique Iglesias, Manu Chao, Ricky Martin) a latinskoamerickými tanci.
  9. Protože románské jazyky vč. španělštiny jsou základem mnoha vědních oborů. Španělština má z románských jazyků nejblíže k latině, kdo se tedy učí španělsky, má usnadněný přístup k oborům jako je medicína, právo, přírodovědné obory.
  10. Protože žáci dostanou během studia možnost zúčastnit se leteckého studijně – poznávacího zájezdu do Španělska s učitelem, který má rád španělštinu a Španělsko. Letecké zájezdy jsme pořádali v letech 2008 i 2009 a žáci i rodiče zájezd velmi kladně hodnotili.

Budu rád, když navštívíte i moje stránky na www.mojespanelsko.cz Milan Čermák

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer