Školská rada

Funkční období členů školské rady je tři roky. Schůzky se konají dvakrát ročně.

V tomto složení na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

- za zřizovatele - Bc. Lenka Rokosová, Ing. Pavel Šlechtický

- za školu - Mgr. Josef Poul, Mgr. Milan Čermák

- za zákonné zástupce - Ing Věra Jungwirthová, Ing. Tomáš Prchal

 

Předseda:    Mgr. Milan Čermák               

Místopředseda:     Ing. Věra Jungwirthová       

Zapisovatel:       Mgr. Josef Poul         

Členové:           Bc. Lenka Rokosová, Ing. Pavel Šlechtický, Ing. Tomáš Prchal          

                                   

                                   

 

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Přiložené soubory:
Příloha Velikost
jednaci_rad_sr.pdf 184.17 KB
volebni_rad_skolske_rady.pdf 147.05 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer