Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, dyslektický a logopedický asistent, školní psycholog, vedení školy. Tento tým pracuje na škole se žáky s SVP. Vychází ze dvou základních předpisů: Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných. Spolupracuje s PPP a SPC a školním psychologem.

Kontakty na jednotlivé členy týmu ŠPP najdete v záložce kontakty. Konzultace se všemi členy týmu jsou možné kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Tým ŠPP:

Mgr. Zdeněk Wohlhőfner, ředitel školy

Mgr. Josef Poul, zást. řed. pro 2. st.

Mgr. Xenie Nováková, zást. řed. pro 1. st.

Mgr. Monika Závodská, výchovný poradce

Mgr. Blanka Zemanová, poradce pro volbu povolání

Mgr. Jaroslava Hrodková, metodik prevence

Mgr. Lenka Boudná, dys. as.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer