Projekty

Projekt EU

„Brána do světa - kvalita, inovace, modernizace a rozvoj školy”

 • inovace ŠVP a využívání moderních vyučovacích metod
 • rozvoj jazykových kompetencí v Aj
 • rozvoj informační a komunikační dovednosti ve škole
 • správná volba povolání jako nezbytný předpoklad pro uplatnění na trhu práce - „Škola je trénink pro život”
 • praktickými činnostmi v environmentální oblasti směřujeme k udržitelnému rozvoji
 • projekt 2009-2011, udržitelnost 5 let, ukončen v prosinci 2017
Projekt "Šablony"
 • od šk. roku 2017/2018 
 • podpora vzdělávání učitelů, pomoc žákům neúspěšným ve výuce, spolupráce s rodiči, vzájemná spolupráce učitelů na zkvalitňování vyuč. procesu
 • více podrobností v příloze
Projekt “Merkur”

 

 • od šk. roku 2013-2014
 • ve spolupráci s Krajem Vysočina a společností BOSCH
 • zapojení práce se stavebnicí Merkur do výuky pracovních činností na škole
 • využití zpracované metodiky (vytvořili vyučující z pilotních škol)

 

 

Nadace Tereza - ekologické projekty

 • spolupráce s centrem v Chaloupkách
 • škola udržitelného rozvoje II. stupně

Projekt MŠMT „Recyklohraní”

 • recyklační program podporovaný MŠMT, vyhlášený firmami Asekol s.r.o, Ecobart s.r.o, EKO-KOM a.s.
 • projekt třídění odpadu

 

Projekt MŠMT „Zdravé zuby”

 • projekt zdravého životního stylu pro 1. stupeň

Slunce do škol”

 • vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR
 • instalace demonstračního fototermického a fotovoltaického systému - využití solární energie

 

„Spolupráce s mateřskými   školami”

 • spolupráce s MŠ Seifertova, Dvořákova
 • společné akce, vystoupení a příprava předškoláků do 1.tříd

“Gymnastická liga”

 • ve spolupráci s Krajským svazem moderní gymnastiky
 • etapové závody sportovních tříd a oddílů MG kraje Vysočina

Strážníci dětem”

 • projekt prevence a dohledu ve spolupráci s Městskou policií

 

“Program prevence”

 • dlouhodobý program prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s Centrem prevence Vrak bar

“První pomoc”

 • projekt první pomoci ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina pro 8. třídy

 

„Integrační dny”

 • pokračování dlouhodobého projektu ve spolupráci se Základní školou  speciální s využitím bezbariérového přístupu do školy

„Planetárium Brno”

 • vzdělávací projekt pro 5. třídy

Policie ČR „Pomáhat a chránit”

 • preventivní projekty

„Muzeum Vysočiny”

 • vzdělávací akce - historie Jihlavy

„Městská knihovna”

 • společné čtení 3. tříd  s herci Horáckého divadla
 • pasování prvňáčků na čtenáře
Přiložené soubory:
Příloha Velikost
Projekt Šablony ZŠ Seifertova Jihlava.pdf 329.87 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer