Informace pro rodiče 1. tříd


Vážení rodiče,

Vaši prvňáčci se již ve škole dobře orientují, proto Vás prosíme, aby jste děti již nedoprovázeli ke třídám. Ve vestibulu školy je vždy ráno dozor a ten je připraven Vašim dětem poradit a pomoci.

Do školy se žáci pouští v 7.45 hod., do družiny přichází do 7.30 hod.. Prosíme Vás o dodržování těchto časů!

Do budovy budete vpuštěni dozorem v případě, že potřebujete cokoliv vyřídit s třídními učitelkami, ve školní jídelně, družině nebo s vedením školy.

Děkujeme za Vaše pochopení.

 Vedení školy

 

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS