Historie

1972 - 1979

Základní škola byla otevřena 1. 9. 1972. Umožnila tak po řadě let odstranit směňování v přeplněných jihlavských školách,

 • kapacita školy byla určena na 27 tříd,
 • v prvním roce své existence byl jmenován ředitelem Václav Dobeš, zástupci ředitele Marie Palánová a Heřma Stodolovská,
 • bylo přijato 638 žáků do 21 tříd
 • vedoucí vychovatelka Věra Copová řídila 7 oddělení školní družiny,
 • nastoupili: sekretářka Ludmila Honsová, školníci Miroslav Kafoněk a Ladislav Procházka,
 • od 1. 9. 1974 byl jmenován zástupcem Hynek Krutiš místo H. Stodolovské, kterého
 • po dvou letech vystřídala M.Mezlíková a po dalších dvou letech Zdeňka Nosková,
 • od.1. 10. 1988 nastoupila na místo M.Palánové Marie.Mezlíková,
 • od 1. 9. 19978 ji vystřídal František Havlík.

1980 -1990

V roce 1980 vznikla první sportovní třída 4. A - zaměřená na lední hokej a moderní gymnastiku,

 • do této třídy chodilo celkem 38 dětí, z nichž velké množství žáků uspělo v pozdějších letech ve svých sportech,
 • kromě sportovních tříd byla na škole v pozdějších letech zavedena rozšířená výuka německého jazyka od 3. tříd,
 • v roce 1981 nastoupila Jana Vejmělková na sekretářské místo,
 • k 30. 6. 1982 odešel do důchodu ředitel školy Václav Dobeš (zemřel 11. 11. 1984) a vystřídal ho František Havlík, jako své zástupce jmenoval Marii Minářovou a Marii Mezlíkovou,
 • v roce 1983 byla zařazena do reprezentace ČR juniorek děvčata z první sportovní třídy: Bohdana Honzáková, Gabriela Augustová a Monika Lukášová,
  do těchto třídy chodili úspěšní žáci, kteří se dobře uplatnili v ledním hokeji nejen v oddílech v ČR, ale i v zahraničí,
 • stejně tak z dívek vyrostly reprezentantky ČR
 • ve školním roce 1982/1983 na škole učil Jiří Holík (aprobace Ze - Tv), než odešel do funkce vedoucího trenéra sportovních tříd,
 • od 1. 9. 1989 nastoupila místo M.Minářové M.Foitová na místo zástupkyně ředitele,
  ulice Leninova byla přejmenována na Seifertova na návrh učitelů školy.

1990 - 2000

V roce 1994 byla dokončena stavba plynové kotelny,

 • od roku 1994 je výchovnou poradkyní Alena Hromádková,
 • od rok 1990 byl ředitelem školy Vladimír Krejčí,který byl po dlouhodobé nemoci odvolán a vyhlášen konkurz,
 • konkurz vyhrála Mgr.Stanislava Prokešová a do funkce nastoupila 1. 9. 1995,
  ředitelka školy jmenovala zástupkyně : Mgr.Jindřišku Jarošovou a Stanislavu Bláhovou,
 • výuku zajišťovalo 45 pedagogů, 4 vychovatelky, celkový počet zaměstnanců byl 71,
 • byl založen právní subjekt při škole - Školní sportovní klub se sportovními oddíly,
 • činnost zahájil Školní dětský parlament, bylo zahájeno vydávání časopisu „Školoviny”a vzniklo dětské televizní studio,
 • 1996 - zahájení projektu Zdravá škola a ekologických projektů,
 • pitný režim na škole zdarma,
 • 1998 nástup ekonomky Moniky Krpálkové.

Provoz:

 • rekonstrukce hyg.zařízení,
 • zavedení počítačové učebny,
 • rekonstrukce učebny biologie, zeměpisu, sborovny, sekretariátu, šaten u tělocvičny,
 • výměna podlahové krytiny ve třídách i na chodbách,
 • rekonstrukce plotu,
 • celková rekonstrukce rozvodů teplé i studené vody včetně odpadů,
 • vybudování baletního sálu,
 • celková oprava střechy,
 • oprava rampy u školní kuchyně,
 • rekonstrukce herny školní družiny,
 • volba jídel pomocí terminálů a karet s čárovými kódy (později na čipy).

2000 - 2004

Plnění různých projektů a získávání dalších financí k rozpočtu,

 • proběhlo proškolení všech pracovníků na počítačích,
 • individuální přístup k dětem,
 • vynikající výsledky ve sportovních soutěžích,
 • školní a mimoškolní akce: zpívání na schodech, malování na chodníku, barevné dny,
 • pořádání Dnů, kdy se těším do školy, diskotéky, módní přehlídky, volba Miis a Missáka školy, dny otevřených dveří, slet čarodějnic, Mikuláš, vánoční akce dětské a sportovní dny atd.,
 • vydávání Informačního bulletinu pro rodiče,
 • vydání prezentační videokazety a CD,
 • uspořádání oslav k 30. výročí založení školy včetně školní akademie v DKT,
 • rozsáhlá zájmová činnost (jazykové kroužky, keramika, počítače, sport atd.),
 • 2001 nástup mzdové účetní L. Andrýzkové,
 • 2002 nástup sekretářky Jindřišky Freislebenové,
 • 2003 jmenování nových zástupců ředitele: Mgr.Zdeňka Wohlhöfnera a Mgr.Xenie Novákové

Provoz:

 • celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny,
 • rekonstrukce kabinetů: českého jazyka, cizích jazyků, fyziky,
 • vytvoření Informačního centra s knihovnami a počítači,
 • zasíťování počítačů na celé škole s bezdrátovým internetem,
 • vybavení šaten skříňkami pro žáky 2.st.,
 • dokončení výměny nevhodných svítidel na celé škole,
 • rekonstrukce cvičné kuchyně, - informační systém na celé škole,
 • zpevnění svahu a vybudování asfaltového hřiště,
 • výstavba výtahu,
 • klimatizace počítačové učebny,
 • lezecká stěna v tělocvičně,
 • zabezpečovací zařízení vchodů na čipy,
 • vybudování parkovací plochy za školou,
 • přístavba tělocvičny

2004 - 2005

 • zahájení přípravy ŠVP
 • 32 tříd - 722 žáků
 • navýšení kapacity ŠD na 320 žáků
 • počet žáků v 1. tř. - 75
 • počet vycházejících žáků 72 (25 % učební obory, 75 % střední školy)
 • 81 pracovníků (přepočtených 75,618)
 • průměrný věk pedagogů 37,63 let (50 aprobovaných, 8 neaprobovaných)
 • nový grafický návrh webových stránek
 • ŠJ - 878 strávníků (pitný režim zdarma, výběr ze tří jídel), odchod do důchoduvedoucí ŠJ Jarmily Prášilové
 • jmenování Školské rady: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, Mgr. Milan Čermák, Mgr. Ladislav Nechvátal, Dana Smutná, Bedřich Ščerban, František Musil
 • vyznamenání medailí Komenského na MŠMT ředitelky školy Stan. Prokešové za pedagogickou a sportovní činnost

Provoz:

 • dokončení přístavby výtahu a tělocvičny, bezbariérový přístup, hygienická zařízení podle nových vyhlášek
 • výměna rozvodů studené vody včetně obkladů a umyvadel
 • celková rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně
 • vybavení šaten u nové tělocvičny, nákup tělocvičného nářadí a náčiní
 • vydláždění příjezdu k zadnímu traktu budovy, vydláždění zadních prostor školy a stání na kontejnery
 • výměna oken ve školní jídelně za okna se sítěmi
 • rekonstrukce kabinetu tělesné výchovy a biologie
 • vybavení 5. tříd novými lavicemi a stoly
 • úprava vchodu, úprava schodů u hlavního vchodu a částečné předláždění

2005 - 2006

 • 29 tříd - 684 žáků
 • počet žáků v 1. třídách - 61
 • počet vycházejících žáků - 83 (31 % učební obory, 69 % střední školy)
 • 76 zaměstnanců (68,174 přepočtených osob)
 • průměrný věk pedagogů - 38,56 (50 aprobovaných, 4 neaprobovaní)
 • ŠJ - 677 strávníků
 • zahájení testování Cermat 5. a 9. tříd
 • virtuální prohlídka školy na webu
 • jmenována vedoucí ŠJ Alena Bauerová

Provoz:

 • zasíťování celé školy včetně všech učeben, poslucháren a kabinetů (celkem 83 počítačů s připojením na internet)
 • instalace komínového stabilizátoru - úspora plynu
 • výměna časového zařízení a hodin
 • pro výuku byla dokončena další počítačová učebna
 • nově zřízená keramická učebna
 • osvětlení chodby, tří tříd a tří kabinetů
 • výměna podlahové krytiny v šesti místnostech
 • výměna třech plastových dveří na chodbách
 • výměna dveří do tříd v 5. podlaží
 • vybavení dalších šesti tříd skříňkami do šaten
 • do školní jídelny byl zakoupen nový kotel
 • vybavení tří tříd nábytkem, židlemi a stoly
 • nový nábytek do kabinetu dějepisu, klubovny učitelů, opravy učebny fyziky

2006 - 2007

 • 30 tříd - 692 žáků
 • 81 zaměstnanců (přepočtených 66,827)
 • průměrný věk pedagogů 40,71 let (59 aprobovaných, 3 neaprobovaní)
 • počet žáků v 1. třídách - 76
 • počet vycházejících žáků - 104 (24 % učební obory, 76 % střední školy)
 • počet strávníků ŠJ - 704
 • zavedení programu Bakalář na evidenci žáků a klasifikaci (elektronická žákovská knížka)
 • zahájení postupné instalace diaprojektorů a interaktivních tabulí do odborných učeben a tříd
 • zahájení bruslařské školy pro 1. a 2. třídy

Provoz:

 • oprava vrátnice a instalace informačního kiosku a 6 ks bezpečnostních kamer
 • dokončení předláždění chodníku z druhé strany vchodu
 • instalace úsporných ventilů na celé škole
 • výměna dveří u hlavního vchodu
 • oprava rozvodů a osvětlení na další chodbě a v kabinetu chemie
 • výměna 6 ks tabulí
 • výměna podlahové krytiny ve 3 třídách a kabinetu chemie
 • nákup plynového kotle (havárie)
 • oprava fasády
 • nové stavitelné lavice a židle pro šest tříd
 • nový nábytek do kabinetu chemie
 • výměna spojovacích dřevěných dveří za plastové ve školní jídelně

2007 - 2008

 • 29 tříd - 656 žáků
 • zavedení ŠVP v 1. A 6. třídách
 • 79 zaměstnanců (68,204 přepočtených)
 • průměrný věk pedagogů 39,54 let (57 aprobovaných, 4 neaprobovaní)
 • zahájení ŠVP v 1. a 6. třídách
 • 61 žáků v 1. třídách
 • 102 vycházejících žáků (83 % střední školy, 17 % učební obory)
 • 717 strávníků v ŠJ
 • 100 počítačů v síti ve škole (odborné učebny, třídy 1. stupně, notebooky pro 2. stupeň)
 • zpracování projektu na zimní stadion u školy
 • ocenění Cenou primátora za sportovní činnost ředitelky školy Stan. Prokešové

Provoz:

 • výměna oken, zateplení budovy a nová fasáda (EU), zateplení střechy
 • dokončení bezpečnostního kamerového systému v okolí školy
 • výměna rozvodů a svítidel na chodbě u tělocvičny
 • zařízení konzultační místnosti pro koordinátory a výchovného poradce
 • rekonstrukce učebny chemie
 • instalace počítačů do tříd 1. stupně
 • výměna nábytku a stavitelných lavic a židlí ve třech třídách
 • oprava havárie WC
 • výměna vchodových hliníkových dveří do školní jídelny
 • výměna spojovacích dřevěných dveří za plastové ve školní jídelně

2008 - 2009

 • 29 tříd - 662 žáků
 • 79 zaměstnanců (67,017 přepočtených)
 • průměrný věk 40,13 let (54 aprobovaných, 4 neaprobovaní)
 • 72 žáků 1. tříd
 • 89 vycházejících žáků (83 % střední školy, 17 % učební obory)
 • pokračování ŠVP v 1., 2., 6., 7. třídách
 • ve Školské radě vystřídal Ing. Daniel Držmíšek p. Smutnou

Provoz:

 • oprava chlapeckých WC
 • zařízení jazykové učebny
 • instalace interaktivní tabule do cvičného bytu a učebny zeměpisu
 • rekonstrukce a zastřešení rampy před školní jídelnou, výměna sklepních oken
 • zateplení střechy, výměna oken skladů a nová fasáda ŠJ
 • výměna osvětlení chodeb a celková rekonstrukce el. rozvodů (3. a 4. patro)
 • dokončení výměny stavitelných lavic a židlí
 • zahájení vybavení tříd 2. stupně nábytkem
 • předláždění chodníku v ulici Seifertova
 • oprava venkovního osvětlení

2009 - 2010

 • 29 tříd - 652 žáků
 • ŠVP - 1. - 3. třída, 6. - 8. třída
 • 78 zaměstnanců (70,07 přepočtených) - 54 aprobovaných, 4 neaprobovaní
 • 72 žáků v 1. třídě
 • 83 odcházejících žáků (80 % střední školy, 20 % učební obory)
 • zahájení evropského projektu OPVK od 1. 11. 2009 s názvem „Brána do světa - kvalita, inovace, modernizace a rozvoj školy” s dotací 4 293 712 Kč (5 klíčových aktivit: inovace ŠVP, Aj, ICT, volba povolání, EVVO), ukončení projektu 30. 10. 2011
 • kurzy pro žáky: 1. - 2.tř. bruslení, 3. - 4.tř. - plavání, 5. třída - turistika, 6.tř. - adaptační, 7.tř. - lyžování, 8.tř. - outdoor, 8. tř. - základy golfu
 • vyznamenání medailí Komenského na MŠMT Stan.Bláhové za 50 let pedagogické činnosti

Provoz:

 • nové zařízení pro jazykovou učebnu I. včetně výměny podlahové krytiny
 • instalace interaktivních tabulí do multimediální učebny, informačního centra, jazykové učebny
 • instalace školního informačního kanálu na chodbu
 • investice na lapol před školní jídelnou
 • instalace dataprojektorů do učebny fyziky, biologie, 3. B
 • oprava schodů a ang. dvorků u zadních vchodů do školy
 • nákup smažící pánve a lednice
 • dokončení dalších pater - výměna el. rozvodů
 • obložení potrubí ve 4. patře sádrokartonem
 • instalace skříněk pro každého žáka ve třídách 2. stupně
 • nové skříňky do šaten pro dvě třídy
 • nové tabule pro 6 třídy
 • instalace dataprojektorů a pláten do 1. tříd
 • dokončení výměny lavic a židlí s měnitelnou výškou

2010 - 2011

 • 30 tříd - 667 žáků (184 žáků ve sportovních třídách - vznik sportovních tříd v roce 1980)
 • ŠVP - 1. - 4. .tř., 6. - 9. tř. ( od 1. tř. výuka anglického jazyka a informatiky, od 7. tř. druhý cizí jazyk - Nj, Šp, Rj)
 • 77 zaměstnanců (69,16 přepočtených) - 54 aprobovaných, 2 neaprobovaní
 • 697 strávníků v ŠJ

Provoz:

 • nová podlaha ve školní kuchyni
 • úprava servrovny a vybavení pro kabinet informatiky
 • opravy WC dívek ve dvou patrech
 • vybavení multimediálního centra včetně interaktivní tabule
 • instalace dalšího školního informačního kanálu na chodbu
 • instalace diaprojektorů a interaktivních tabulí do dalších tříd

2011 - 2012

 • 31 tříd - 681 žáků
 • 77 zaměstnanců (71,125 přepočtených)
 • průměrný věk pedagogů 44,37 (52 aprobovaných, 4 neaprobovaní)
 • v 1. třídách 90 žáků, 81 vycházejících žáků (76 % střední školy, 24 % učební obory)
 • testování PIRLS a TIMS, ESSIS, TALLIS, OECD
 • zpracována studie hřiště a okolí školy - prostoru pro ŠD
 • partnerské evropské projekty: Učitele pro učitele, Hodnocením ke zvýšení kvality, S úsměvem do školy, Projekt pro ředitele, Recyklohraní
 • zpracována studie hřiště a okolí školy - prostoru pro ŠD
 • odchod do důchodu Ludmily Andrýzkové k 31. 3. 2012 a nástup Pavlíny Augustové, mzdové účetní
 • odchod ředitelky školy Mgr. Stanislavy Prokešové do důchodu k 31. 7. 2013 a
 • nástup nového ředitele Mgr.
  Zdeňka Wohlhofnera a zástupců Mgr. Josefa Poula a Mgr. Xenie Novákové

Provoz:

 • zpracována studie na úpravu šaten - dokončena I. etapa - úprava šaten pro I. stupeň
 • oprava WC dívek v 2. patře
 • oprava větrání lapolu - investice
 • oprava WC žen
 • vybavení nábytkem - kabinet 1. stupně - 1. patro
 • oprava a nátěr plotu a brány

 

2012 - 2013

 • 31 tříd, 704 žáků, 110 v prvních třídách, 77 zaměstnanců
 • začalo pracovat Rozšířené vedení školy - poradní orgán ředitele
 • první celoškolní projektový den - Den jazyků
 • evropské projekty - Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, Zlepšení podmínek pro výuku v přírodovědných předmětech (s Magistrátem), technické projekty s Gymnáziem a ISŠS
 •  ve sportoví třídě 1.A první dívky z krasobruslení 
 • nové kolegyně - Mgr. Šimková (přípravná třída), Mgr. Ryglová (aprobace Z-Aj), slečna Hartmanová (vychovatelka)
 • zadní stěny ve třídách ve 3. poschodí, nový nábytek v řadě tříd
 • nové šatní skříňky
 • parkoviště s osmi stáními pro zaměstnance školy
 • nátěry plechových skladů za školou, ve třídách
 • rekonstrukce el. osvětlení na chodbách a nové úsporné zářivky

2013 - 2014

 • 32 tříd, 756 žáků, 103 v prvních třídách, 82 zaměstnanců
 • druhý celoškolní projektový den - Jihlava moje město
 • evropské projekty - Zlepšení podmínek pro výuku v přírodovědných předmětech, projekt s Gymnáziem a ISŠS
 • z rodičovských dovolených se navrátily kolegyně Mgr. Palánová, Cimburková, Novotná, nová asistentka pedagoga Alena Dáňová, nová kuchařka Martina Pánková,   odešla p. uklizečka Netoličková
 •  obměna nábytku ve třídách, zadní stěny ve 4. poschodí
 • nové lavice, židle do tříd, šatní skříňky
 • nátěry ve třídách
 • úsporé zářivky na chodbách
 • nové tabule do prvních tříd
 • nová telefonní čísla, lépe nastavené volání v rámci komunikace učitel - rodič

2014 - 2015

 • 33 tříd, 809 žáků, 117 v prvních třídách, 82 zaměstnanců
 • třetí celoškolní projektový den na téma Věda 
 • evropské projekty - Otevřená škola, Tablety, Přírodní vědy, Merkury, Technické vzdělávání s ISŠS
 • odešla Mgr. Koubková a p. vych. Vašíčková
 • nová učebna jazyků
 • nový kabinet výchovného poradce
 • nová učebna informatiky
 • nová učebna pro kmenovou třídu
 • rekonstrukce hřiště a zateplení a nová okna v tělocvičně
 • rekonstrukce druhé části šaten a nové skříňky
 • projekt na rekonstrukci školního bufetu
 • úsporné zářivky na chodbách
 • nátěry topení ve škole
 • nové zadní stěny ve třídách 1. stupně
 • nová parkovací plocha za školou

2015 - 2016

 • 34 tříd, 837 žáků, 107 v prvních třídách, 80 zaměstnanců
 • odešli Mgr. Marta Sorhondo, Mgr. Šárka Nováková, Mgr. Marie Tesařová, Lucie Hartmannová, Aneta Vyplašilová, Marcela Blažíčková. V průběhu roku nastoupila Mgr. Marie Kůrková , p. vych. Barimová 
 • otevřen venkovní sportovní areál
 • boční stěny ve třídách ve 2. a 3. poschodí
 • nové počítače do tříd na 1. stupni
 • zahájena rekonstrukce vnitřních prostor velké tělocvičny
 • vybavena místnost pro správce hřiště 
 • Seifertka sportovní hry - dvoudenní sportovní klání žáků celé školy - 330 medailí
 • poslední rok udržitelnosti projektu Brána do světa

2016 - 2017

 • 34 tříd, nastoupilo 874 žáků, v prvních třídách 105 žáků, 80 zaměstnanců
 • Noví zaměstnanci -  Mgr. Veverková, Mgr. Emmerová, Mgr. Peňázová, Mgr. Štěpán Moravec, Mgr. Jan Spěváček
 • dokončena rekonstrukce velké tělocvičny
 • podhled ve vestibulu v přízemí
 • nové vypínače ve třídách a na chodbách
 • obklady kolem umyvadel a umyvadla v 7 třídách
 • výměna odpadního potrubí a vodovodního potrubí v části školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer