Program školy


Prevence výskytu sociálně nežádoucích jevů

Naše škola věnuje zvláštní péči prevenci výskytu sociálně nežádoucích jevů u žáků. Základním prvkem a obsahem našeho preventivního působení  je  snaha vést žáky ke zdravému životnímu stylu, a to jak po stránce tělesné, duševní i sociální.

ICT plán

Škola používá legálně zakoupený a volně šiřitelný software pro výuku i administrativu a respektuje autorská práva.
Stávající vybavení VT se blíží optimálnímu stavu. Stanice počítačových učeben vyhovují požadavkům, počítače Informačního centra potřebují modernizaci. Někteří učitelé pracují na strojích PIII, většina má již moderní stanice.
Školní servery zatím stačí požadavkům, jen dochází místo na discích.

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS