Informace o školní jídelně

Platby budou prováděny:

  • inkasem ze sporožira (nutno vyzvednout potvrzení o souhlasu k inkasu ve ŠJ a nechat potvrdit v ČS a.s. a donést zpět do ŠJ) - platí pouze u nových strávníků (platby budou inkasovány vždy v předcházejícím měsíci) - je nutno zajistit dostatečné finanční krytí na účtu
  • inkasem z jiného peněžního ústavu než z ČS (je nutno donést okopírovaný souhlas k inkasu do ŠJ)
  • možno zaplatit v hotovosti přímo v ČS a.s. na účet č. 9021-1466079309/0800
  • 1. srážka na školní rok je 20. 8., po zaplacení obědů jsou děti přihlášeny ke stravování od 1. 9. 

Pravidla provozu:

  • je zaveden systém volby ze dvou jídel denně
  • objednávka jídel pomocí čipu na následující týden na terminálu v jídelně nebo na internetu  do čtvrtka do 14 hodin 
  • odhlásit oběd na stávající den je možno nejpozději do 7 hod. telefonicky 566331518 (záznamník), osobně nebo přes internet (na další dny lze odhlašovat přímo na terminálu nebo přes internet)
  • neodhlášené obědy propadají,
  • v prvním dni neplánované nepřítomnosti strávníka je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče, od druhého dne nemoci se musí oběd odhlásit. Pokud budou obědy druhý a další dny odebírány, bude za ně účtována celá částka (57Kč/oběd)
  • pokud se strávník rozhodne nestravovat se, je jeho povinností se odhlásit (i v případě, že přechází na jinou školu)

ČIPY:

- každý čip má identifikační kód, počítačem je omezen vstup do budovy podle rozvrhu na určitou dobu
- čipy je třeba označit
- záloha je 100 Kč
- ztrátu je třeba ihned nahlásit ve školní jídelně a vedení školy

Děti platí stravné podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce (od 1. 9. do 31. 8.):

Ceny obědů (od 1.4.2015):

 7 - 10 let…………… finanční normativ 22,00 Kč
11 - 14 let……………………………24,00 Kč
nad 15  let…………………… ………25,00 Kč

od druhého dne nemoci do jídlonosiče…………….57,00 Kč

Od 1.3.2018 bude oběd pro cizího strávníka stát 57,- Kč.

Finanční normativy jsou stanoveny tak, aby bylo možno plnit předepsané výživové normy (luštěniny, ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, vláknina,…)

Objednávky a odhlašování obědů přes internet:

- odkazem z webu školy
- na adrese https://strav.nasejidelna.cz/0004

Uživatelské jméno i heslo (jsou stejné) mají tvar: “dvora123” (prvních 5 znaků příjmení + číslo strávníka, též variabilní symbol). Číslo strávníka obdržíte v jídelně, v systému pak lze heslo změnit. Při ztrátě údajů bude vráceno původní heslo.
Vrácení původního hesla lze zajistit:

- osobně v jídelně (11:30-14:00)
- telefonicky na tel. 566331518
- e-mailem na bauerova zavináč zsseifertova.ji.cz

POZOR: změna (jídla, odhláška) se projeví až po přenosu dat do terminálu (většinou ráno v 7 h.). Přednost má volba provedená terminálem v jídelně (tj. daný den už přes internet provedené volby ji neovlivní až do 7 h dalšího dne).
Oběd na daný den lze předem odhlásit do 7:00 h ráno (po internetu, osobně, telefonem 566331518).
Volbu jídla na následující týden lze provést jen do čtvrtka 14:00 h.
Cizí strávníci přes internet nemohou ovlivnit dny, kdy obědy neodebírají.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer